O Kancelarii

 
Kancelaria funkcjonuje od 2007 roku. Nazwa kancelarii sprzed  nowelizacji Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji znoszącej rewiry komornicze w dotychczasowym znaczeniu brzmiała:
Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza.