Obszar działania - Właściwość dla nieruchomości

 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłaczeniem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.).

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz jest właściwy dla przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości położonych na obszarze:

a także części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Bielany i Żoliborz.